FORMULARZ REJESTRACJI

ENGLISH VERSION

Dane osobowe


Warunki rejestracji


Rejestracja dotyczy osób powyżej 3 roku życia. Dzieci do 3 roku życia wchodzą na podstawie wejściówki Rodzica.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu przesyłania mi informacji o wydarzeniach i działalności Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie adresu e-mail małoletniego uczestnika w celu przesyłania informacji o wydarzeniach i działalności Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE

STAN ZDROWOTNY:

na podstawie wytycznych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa Sars-Cov-2
Oświadczam że: (wybierz jedną z opcji) Oświadczam, że małoletni uczestnik: (wybierz jedną z opcji)


ponadto oświadczam, że:

ponadto oświadczam, że małoletni uczestnik Wydarzenia:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji i otrzymania bezpłatnego biletu, uprawniającego do wejścia na teren zamkniętych obiektów 5. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie tzw. wrażliwych danych osobowych dot. zdrowia tj. informacji o stanie zaszczepienia przeciwko COVID-19 oraz temperatury ciała


Dziękujemy za rejestrację !

Na podany adres e-mail zostało wysłane potwierdzenie rejestracji wraz wejściówką PDF.